Prijevod službenih isprava, kao što su vjenčani list, rodni list i slično, zahtijeva veliku točnost. Budući da će se ti prijevodi smatrati službenim dokumentima u inozemnim državama, oni također ovise o zahtjevima pojedinih zemalja.

Sudski prijevod vrši sudski tumač, koji izdaje ispravu s izjavom i potpisom, jamčeći da prijevod u potpunosti odgovara izvorniku. Potvrda vjerodostojnosti potpisa se vrši štambiljem „Apostille“, koji je ispisan, učvršćen ili povezan s dokumentom.

Što znači Apostille?

Vjerojatno mnogi od vas nikada nisu čuli za Apostille. To je određena vrsta štambilja koji se koristi za ovjeru ili legalizaciju javnih isprava od 5. listopada 1961. godine, kada je potpisana Haška konvencija, i uz pomoć kojeg je postupak legalizacije službenih dokumenata puno jednostavniji.

Potpisivanjem Konvencije, države potpisnice su se složile da je za legalizaciju inozemnog dokumenta dovoljno da je isti ovjeren štambiljom koji se naziva Apostille u zemlji u kojoj je izdan. To značajno skraćuje postupak legalizacije službenih isprava, ali ipak je potrebno obratiti pozornost na zahtjeve pojedinih zemalja.

.

Za koje dokumente je potreban štambilj Apostille?

Štambilj Apostille se koristi za sve službene dokumente koje su izdala različita tijela države, čime se potvrđuje vjerodostojnost pečata i potpisa službene osobe na dokumentu, ali ne i njegov sadržaj.

A na kojim službenim dokumentima će vam trebati štambilj Apostille? To su:

  • dokumenti koje izdaju tijela i zaposlenici ureda državnih pravosuđa, državnog odvjetništva i sudskih ovršitelja;
  • upravne isprave koje su izdali i ovjerili javni bilježnici;
  • službene bilješke o upisima u javne knjige;
  • službena ovlaštenja za potpis na privatnim dokumentima (presude, rodni list, vjenčani list, smrtni list, uvjerenja o državljanstvu, diplome, prijepisi …)

Tko je nadležan za štambilj Apostille?

Kada vam treba potvrda sa štambiljem Apostille, morate kontaktirati nadležne okružne sudove ili Ministarstvo pravosuđa. Tamo će se moći potvrditi vjerodostojnost potpisa suca, javnog bilježnika, sudskog tumača ili drugih koji su potpisnici isprave.

Potrebno je obratiti pozornost na jednu važnu razliku. Potpis javnog bilježnika može ovjeriti samo okružni sud koji je nadležan u mjestu u kojem se nalazi sjedište javnog bilježnika, dok potpis sudskog tumača može ovjeriti samo Ministarstvo pravosuđa.

Štambilj Apostille za sudski prijevod

Kada vam treba ovjera sudskog prijevoda, morate znati da je ovo vrlo zahtjevan postupak koji mogu obaviti samo stručno obučeni prevoditelji, zvani sudski tumači. No prije nego što ponesete dokument na prijevod, morate se raspitati da li vam je potreban i štambilj Apostille osim ovjere.

Ako utvrdite da vam je potreban štambilj Apostille na sudskom prijevodu, prvo morate ovjeriti izvorni dokument kod suda koji ga je izdao, tek onda sudski tumač može istodobno prevesti dokument i štambilj Apostille.

Zahtjevi za autentifikaciju se razlikuju ovisno o državi i instituciji

Obzirom da neke države imaju različite zahtjeve za ovjeru, potrebno je pažljivo raspitati se o tome. Primjerice, u nekim zemljama štambilj Apostille mora biti i na izvornom dokumentu i na prijevodu. U ovom slučaju štambilj se stavlja na izvornom dokumentu, nakon čega sudski tumač prevodi kako document, tako i štambilj Apostille; nakon toga, štambilj se stavlja i na prijevod.

Uz to, zahtjevi se razlikuju ovisno o institucijama, pa je potrebno unaprijed saznati trebate li potvrdu ovjerenu putem štambilja Apostille samo na izvorniku, samo na prijevodu ili na oboje.