Najverojatnije ste prije tražili pružatelje usluga prevođenja – možda zbog prijevoda Vaše internetske stranice, poslovne dokumentacije, kataloga, marketinškog materijala ili pravnih dokumenata. Sjeli ste pred računar i otišli u pretraživanje cijena prevoditeljskih usluga.

Potrebne su 3 minute za čitanje članka.

Pri traženju određene usluge imamo na umu nekoliko faktora. Prijevod mora biti:

  • Kvalitetan – dobra prezentacija tvrtke na stranom jeziku, sažetak teze bez grešaka ili stilski i terminološki odgovarajuća dokumentacija su izuzetno bitni ako želite da pokažete dovoljan stupanj profesionalnosti.
  • Brz – Danas je brzina usluge od presudne važnosti. Često ovisi od brzine ponude da li ćete pobijediti svoju konkurenciju ili ne.
  • Dostupan – kada traže usluge, svi se raspituju o cijeni i, naravno, skoro uvijek težimo za najnižom. Međutim, upravo ovaj faktor postavlja mnogo dodatnih pitanja.

Tijekom pretraživanja vjerovatno ste prvo primijetili da se cijene prilično razlikuju jedna od druge. Neki pružatelji usluga mogu naplatiti upola manje za prijevod od drugih, dok neki čak nemaju cjenovnik objavljen na njihovoj internetskoj stranici i spominju cijenu samo na Vaš zahtjev.

Kako se određuje cijena prijevoda?

Prvo, treba razjasniti razliku između prijevoda obične stranice i stranice sa autorskim pravima. Stranica s autorskim pravima je mjerna jedinica koju koriste prevoditelji, agencije i tekstopisci. Obično jedna stranica za prevođenje sadrži 250 riječi ili 1500 znakova bez razmaka ili 1800 znakova sa razmacima – ovisno od toga kako računate.

Stranice sa autorskim pravima računaju se jer je ovaj način prebrojavanja najtočniji i najpravedniji kako za davatelje prevoditeljskih usluga, tako i za njihove klijente. Jedna redovna stranica može sadržavati vrlo malo teksta napisanog velikim fontom i slikama, ili može sadržati puno teksta malim fontom i bez ikakvih slika.

Stoga, ako Vas zanima koliko stranica autorskih prava sadrži Vaš dokument, lako ga možete provjeriti brojanjem riječi ili znakova u obrađivaču teksta (na primjer: Word), a zatim podijelite broj znakova ili riječi brojevima iznad.

Pored dužine teksta, cijena prijevoda ovisi i od složenosti sadržaja, jezične kombinacije i potrebe za prijevodom, tj. kraćeg roka. Za tekstove koji sadrže određenu terminologiju prevoditelji troše više vremena tražeći odgovarajuću terminologiju i prilagođavajući tekst određenom polju, zbog čega će prijevodi tako složenijih tekstova možda biti skuplji. Međutim, u našoj agenciji uvijek se trudimo da se približimo željama klijenta, tako da na kraju obje strane budu zadovoljne.

Da li su kvalitet i cijena proporcionalni?

Mnogi ljudi pripisuju visoku cijenu prijevoda visokom kvalitetu. Međutim, to nije uvek slučaj. Postoji mnogo različitih pružatelja prevoditeljskih usluga i cijene se uveliko razlikuju. Ipak, bez sumnje, najjeftiniji prijevod na kraju, sa svim ispravkama, može biti najskuplji.

Svakako, kada je riječ o prevođenju, najbolje je osloniti se na izreku: dobro je ime bolje od velika bogatstva.