Prijevod i lokalizacija

Localizacija projekata

Projekt je ciljani i završeni proces razvoja aktivnosti koja ima za cilj postizanje konačnog cilja. Projekt može ponuditi pojedinac, tvrtka, društvena organizacija, javna organizacija, socijalna ustanova, državna institucija ili čak međunarodna organizacija. Mnoge osobe su uključene u realizaciju određenog projekta, uključujući direktore i poduzetnike.

Uspješna implementacija projekta zahtijeva i dobro uspostavljen informacijski sustav, koji naravno uključuje mnogo dokumentacije, od dizajna i ciljeva projekta do same organizacije i implementacije. Dokumentacija može biti strukturne proizvodnje i tehnološke proizvodnje (redovne ili dopunske).

Ako je projekt obiman ili međunarodni i zahtijeva širenje na inozemno tržište, preporučuje se lokalizacija projekta.

Što je lokalizacija?

Lokalizacija je proces u kojem prevođenje sadržaja proizvoda, usluge ili softvera u potpunosti ispunjava lokalne jezične i kulturne zahtjeve.

Koja je razlika između lokalizacije i prijevoda?

Prijevod i lokalizacija razlikuju se u svojoj osnovnoj namjeni, u praćenju originala, uključenosti zainteresiranih strana i vrsta tekstova. Osnovna svrha prijevoda je prenošenje činjenica i značenja teksta sa jednog jezika na drugi. Osnovna svrha lokalizacije, međutim, je predstaviti ove činjenice i važnost na najprikladniji način koji udovoljava jezičnim i kulturnim zahtjevima ciljnog jezika.

Prevoditelji nisu nužno stručnjaci za strana tržišta, ali kad se bave lokalizacijom oni to jednostavno moraju biti. Tekstovi koji obično zahtijevaju prijevod su uglavnom univerzalni i manje formalni (e-pošta, forumi, priručnici, uputstva za uporabu itd.), dok se lokalizacija odnosi na tekstove koje čitatelji razumiju u smislu kulturnog konteksta.

Tu spadaju blogovi, internetske stranice, marketinški tekstovi i drugi edukativni materijali.

Lokalizacija projekata namijenjenih javnim nabavkama je veoma važna. Neuspjesi u lokalizaciji mogu se loše odraziti na inicijatora projekta, pa prema tome, projekt ne biva prihvaćen.

K&J Translations je svjestan značaja lokalizacije projekata, surađuje sa mnogim prevoditeljima, koji su izvorni govornici, i stručnjacima u svojoj oblasti, a sa iskustvom Vam pomaže da organizirate i lokalizirate projekt koji je namijenjen širenju na inozemno tržište.

Pored lokalizacije i prevođenja različitih projekata, nudimo i sljedeće usluge:

  • Dodatno lektoriranje teksta (preporučuje se posebno ako je tekst u svrhu objave ili marketinga).
  • Grafički dizajn prevedenog teksta (u slučaju da Vam je potreban grafički format prijevoda koji odgovara grafičkom formatu originalnog teksta).

Imate li još pitanja? Kontaktirajte nas na info@kjtranslations.hr ili putem obrasca ispod.

Učitaj datoteku
Besplatna
procjena