Američko tržište čini 30% ukupne svjetske ekonomske djelatnosti, zato to može biti prava prilika za pokretanje poslovanja. Međutim, složeni postupci započinjanja poslovanja, zapošljavanja, poreza i zakonskih propisa mogu biti velika prepreka mnogima koji žele uložiti na američko tržište, posebno jer moraju biti u mogućnosti razumijeti strani jezik.

Potrebno je oko 7 minuta za čitanje članka.

SAD – zemlja mogućnosti ili izazova?

S 327 milijuna stanovnika, Sjedinjene Države su veliko potrošačko tržište, koliko za domaća toliko i za inozemna ulaganja, zato nas ne treba čuditi činjenica da je najveće svjetsko gospodarstvo privlačno mnogim inozemnim poduzetnicima.

Zahvaljujući svojoj veličini, Sjedinjene Države su zemlja s jako mnogo prilika, iako s druge strane postati prepoznatljiv na američkom tržištu može biti pravi izazov. Čitava država je federalni sustav koji obuhvaća svih 50 zemalja, što znači da se zakonski propisi razlikuju od zemlje do zemlje, pa ih je potrebno dobro poznavati ako želimo ući na američko tržište.

Prisutnost na američkom tržištu

Prije nego što donesete odluku ulaganja u SAD-u, potrebno je usredotočiti se na uspostavljanje najprikladnijeg poslovnog subjekta. Kao i sve ostale države svijeta, i Sjedinjene Države imaju svoja pravila u vezi osnivanja poslovnih subjekata, kao i zahtjeve na godišnjoj razini za obavljanje tih poslova.

Najčešće vrste poduzeća su dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću (LLC) i komanditna društva. Svaki od njih ima svoje prednosti, a izbor prvenstveno ovisi o zakonskim i poslovnim čimbenicima; također, moramo obratiti pažnju na činjenicu da je svaka vrsta poslovnog subjekta osnovana u skladu sa zakonima zemlje u kojoj je taj isti osnovan.

Sve vrste poslovnih subjekata, osim komanditnih društava, zahtijevaju da se svi dokumenti podnesu vladi zemlje. Američko zakonodavstvo tretira ta poslovanja kao pravne osobe; to znači da, u slučaju insolventnosti, poduzeće može proglasiti stečaj bez rizika za osobnu imovinu vlasnika.

Najčešće vrste poslovnih subjekata u Sjedinjenim Državama

Dionička društva

U Sjedinjenim Državama mnoge inozemne tvrtke djeluju kao dionička društva, a svaka država ima svoja pravila. Zna se često desiti da se dionička društva osnivaju prema zakonima jedne države, a da je sjedište u drugoj. Ipak je najbolje osnovati tvrtku u zemlji u kojoj će djelovati, pri čemu se državnom tajniku odabrane zemlje mora dostaviti potvrda o osnivanju.

Unutarnja struktura i propisi dioničkog društva su slični u svim zemljama, ali se mogu i uskladiti na način da udovoljavaju i potrebama pojedinih tvrtki. Direktori američkog dioničkog društva mogu biti inozemni državljani, ali samo pojedinci, ne inozemne tvrtke.

Najčešći oblik dioničkod društva jeste „Corporation C“, koji se oporezuje stopom poreza na dobit, odvojeno od vlasnika tvrtke. To znači da se dobit raspoređena među vlasnicima oporezuje dva puta: prvo kao tvrtka, a zatim kao vlasnik. Američka poduzeća to mogu izbjeći osnivanjem dioničkog društva „S Corporation“ koji nije raspoloživ inozemnim tvrtkama.

Podružnica

Inozemno poduzeće također se može odlučiti za otvaranje podružnice u Sjedinjenim Državama, ali ova opcija nije preporučljiva, osim u slučaju da to izričito ne preporuči američki odvjetnik. U tom slučaju, društvo je podložno oporezivanju i organizaciji kao i sve američke tvrtke te vrste.

Društvo sa ograničenom odgovornošću (LLC)

Društvom s ograničenom odgovornošću upravljaju članovi koji su i vlasnici društva. U ovom slučaju možemo odlučiti hoće li društvo biti oporezivano kao dioničko društvo ili će se dohodak prenositi na članove i samim tim oporezivati kao članovi. Osobna odgovornost članova je ograničena na njihova ulaganja.

Komanditna društva

Bilo koje inozemno poduzeće također se može odlučiti za partnerstvo s drugim poslovnim subjektom kako bi poslovali zajedno u Sjedinjenim Državama. U ovom slučaju se preporučuje pisani sporazum, iako nije neophodan niti obvezujući. Naime, može se sastaviti i usmenim sporazumom, bez ikakve dokumentacije ili podnošenja iste državi.

Da bi se ustanovio identitet tvrtke i da bi ista prijavila porez, potrebno je da svaka nova tvrtka u SAD-u dobije identifikacijski broj poslodavca (EIN) od strane porezene uprave (IRS).

Složeni američki porezni sustav je težak za razumjeti bilo kojem inozemnom poduzetniku

Zakonodavstvo o porezu na dohodak u Sjedinjenim Državama se promijenilo nakon trideset godina; ali zbog složenog sustava na saveznoj, državnoj i lokalnoj razini, i dalje je težak za razumjeti bilo kojem inozemnom poduzetnika koji želi ući na američko tržište.

Porezna reforma je donijela mnoge promjene koje su imale posljedice čak i za svjetske tvtrke. Među najvažnijima možemo spomenuti:

  • snižena američka stopa poreza na dobit s 35% na 21% za sva porezna razdoblja nakon 2017. godine;
  • uveden je porez na eroziju i zlouporabu porezne osnovice (BEAT), koji je namijenjen za određena inozemna plaćanja, dodavanjem još jedne porezne obveze za pravne osobe;
  • novo pravilo financiranja ne dozvoljava odbitke za određene kamate i naknade povezane s isplatama inozemnim osobama.

Američka dionička društva se oporezuju svim prihodima koji zarađuju poslovanjem bilo gdje u svijetu. Inozemne tvrtke koje posluju u SAD-u mogu iskusiti „transferne cijene“, s kojima inozemna matična tvrtka može naplaćivati više cijene roba i usluga podružnici, za što se također mogu primjeniti čak i visoke kazne.

Sjedinjene Države imaju i niz poreznih ugovora s drugim zemljama s kojima je preporučljivo upoznati se prije pokretanja poslovanja. Ako je matična zemlja podnositelja zahtjeva potpisala takav ugovor sa SAD-om, potrebne su dodatne stručne smjernice.

Međutim, svi inozemni pojedinci ili tvrtke koje posluju u Sjedinjenim Državama moraju platiti porez na nekretnine ako posjeduju bilo koju nekretninu u zemlji, bez obzira na prebivalište poreznog obveznika.

Zakonski propisi se razlikuju od zemlje do zemlje

Važno je znati da određenim područjima zakonodavstva, kao što su patenti i autorska prava, upravlja isključivo savezno zakonodavstvo, a zakone koji reguliraju radne odnose i prodajne transakcije prvenstveno određuju pojedine zemlje. Mnoga druga područja se regulišu i saveznim i državnim zakonodavstvom, zato bi sva poduzeća koja posluju u Sjedinjenim Državama trebala biti svjesna da i oni podliježu ovim usporednim zakonskim sustavima, koji se razlikuju od države do države.

Ugovori su uređeni nacionalnim zakonodavstvom. Ako stranke sklope pismeni sporazum, to je na raspolaganju sudovima na temelju dogovorenog sporazuma, ponašanja stranaka, industrijske prakse i primjenjivih zakona. Međutim, svih 50 zemalja je usvojilo posebnu izmjenu Jedinstvenog trgovačkog zakonika koja se primjenjuje na bilo koji ugovor o prodaji robe koji prelazi 500 USD.

U ovom slučaju, sudovi ispituju CZU s ciljem da se otklone bilo koje praznine u sporazumu.

Svi ugovori moraju sadržavati klauzulu „izbor zakona“ kojom se propisuje da se primjenjuju zakoni države i klauzulu „izbor mjesta“ koja određuje zemlju u kojoj se može podnijeti zahtjev za izvršenje ugovora. Važno je znati da Sjedinjene Države imaju zakone o odgovornosti za proizvode koji su jedinstveni za SAD, kao i stroge zakone o intelektualnom vlasništvu koji reguliraju patente, autorska prava, zaštitne znakove i poslovne tajne.

Prije osnivanja tvrtke je također potrebno pažljivo proučiti poslovno zakonodavstvo. Sve inozemne tvrtke koje ulaze u američko tržište moraju usvojiti američko zakonodavstvo u vezi sa zapošljavanjem svojih zaposlenika. Bitno je napomenuti da američki zakon razlikuje „zaposlenike“ i „samozaposlene“. Zaposlenici podliježu poreznim obvezama i zaštićeni su saveznim zakonom o radu, dok samozaposleni ne podliježu ovim poreznim odbitcima, ali ih obuhvaćaju mnogi drugi zakoni o radu, poput savezne minimalne plaće. Sve tvrtke koje posluju u SAD-u moraju biti svjesne tih razlika i svrstati svoje zaposlenike na odgovarajući način.

Dobivanje financijskih sredstava za poslovanje u SAD-u

Inozemnom poslovnom subjektu je teško otvoriti bankovni račun u SAD-u bez prisustva SAD-a, a američke banke radije pozajmljuju novac američkim poduzećima nego inozemnim. Međutim, kada određeno inozemno poduzeće već neko vrijeme uspješno posluje u Sjedinjenim Državama, to često povećava pristup kapitalu putem američkih banaka.

Imigracija se regulira strogim američkim zakonima

Svi inozemni državljani koji dolaze u SAD zbog poslovanja moraju dobiti dozvolu za vizu. Američki zakoni o vizama su složeni i strogi, a vize izdaju američko veleposlanstvo ili konzulat u inozemstvu. U pitanju su savezni zakoni, tako da vize ne reguliraju ili izdaju pojedine zemlje, već u većini slučajeva je potrebno odobrenje američkog Ureda za državljanstvo i imigraciju.

Obzirom da postoji nekoliko vrsta viza, vrlo je važno da stranac dobije ispravnu vrstu vize. Postoji mnogo kategorija zaposlenja za prijam u SAD, kao i različite kategorije za ulagače, poslovne posjetitelje i zaposlenje u obliku sponzorstva. Iz tog razloga potrebno je provjeriti da je kategorija vize ispravna kako bi se izbjegle pogreške u podnošenju zahtjeva. Nakon dobivanja vize određene kategorije, potrebno je djelovati u skladu s njezinim odredbama, u protivnom slijedi prisilna deložacija iz SAD-a i odbijanje ponovnog ulaska u zemlju.

Za nesmetano poslovanje u SAD-u, potrebna je kvalitetna i profesionalna prevoditeljska agencija

Osnivanje tvrtke u SAD-u je već složen postupak zbog različitih zakona i propisa, a dodatna prepreka ponekad je zasigurno nerazumijevanje stranog jezika.

Kad je u pitanju poslovanje u inozemstvu, poznavanje jezika je izuzetno važno. Kao što smo vidjeli, nepoznavanje jezika može dovesti do komplikacija pri odabiru pogrešne vize, a da ne pričamo o svim ostalim detaljima vezanima za razumijevanje mnogih zakonskih akata ili potpisivanje različitih ugovora. U ovom slučaju, stručna pomoć u prevođenju je ključna ako želimo da naše poslovanje u inozemstvu bude uspješno.

Ako u daljnoj ili skoroj budućnosti planirate poslovati u SAD-u, možete nas kontaktirati. Nazovite nas na: 095 5761 071 ili nam pišite na info@kjtranslations.hr. Naš stručni tim će vam pomoći prilikom prevođenja svih vrsts dokumenata koji su vam potrebni za poslovanje na tom kraju svijeta.