Svi građani Europske unije imaju pravo osnovati vlastitu tvrtku ili društvo kći ili podružnicu postojeće tvrtke koja je već registrirana u nekoj od zemalja EU-a. A isto vrijedi i za osnivanje tvrtke u Hrvatskoj: mnogi talijanski poduzetnici i svi oni koji prvi put žele postati poduzetnici smatraju da je ovo primamljiva prilika.

Za čitanje članka potrebno je oko 4 minute.

Društvo s ograničenom odgovornošću je najprimamljiviji oblik tvrtke u Hrvatskoj

U Hrvatskoj postoji veliki broj Talijana koji osnivaju tvrtku samo da bi mogli legalno unajmiti svoje stanove, jer im hrvatski zakoni to ne dopuštaju kao pojedincima, obzirom da su talijani strani državljani u ovoj zemlji.

Osnivanje tvrtke u Hrvatskoj se regulira Zakonom o trgovačkim društvima, koji priznaje pet različitih oblika trgovačkih društava, a to su javno trgovačko društvo, komanditno društvo, tajno trgovačko društvo, dioničko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću. Društvo s ograničenom odgovornošću je talijanskim građanima najprimamljiviji oblik društva.

Koji su uvjeti za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću?

Društvo s ograničenom odgovornošću može osnovati jedna ili više domaćih ili stranih pravnih osoba, koje prilikom osnivanja postaju poslovni partneri. Sve važne odluke društva se donose na glavnoj skupštini koja se saziva najmanje jednom godišnje. Dakle, talijanski državljani mogu osnovati tvrtku isključivo ako igraju ulogu direktora. Ujedno, ne postoji uvjet da barem jedan član uprave mora biti zaposlen u tvrtki, što čini postupak osnivanja tvrtke mnogo jednostavnijim i samim tim troškovi poslovanja su niži.

Ako želite osnovati društvo s ograničenom odgovornošću, potrebno je znati da se minimalni iznos kapitala kreće oko 2.700 eura ili 20.000 HRK, a svaki doprinos mora biti najmanje 27 eura. Prije upisa društva u registar, potrebno je uplatiti najmanje četvrtinu doprinosa, a ukupni iznos svih uplata ne smije biti manji od 1.350 eura.

Gdje možete osnovati tvrtku na najbrži mogući način?

Ako niste vješti i nemate iskustva u poduzetničkom svijetu, savjetujemo vam da potražite pomoć od posebne državne službe za otvaranje tvrtki u Hrvatskoj, koja vam može pomoći na jednostavan i brz način prilikom osnivanja tvrtke. U Hrvatskoj se nalazi oko 20 ureda ove državne službe koji se mogu naći u svim većim hrvatskim gradovima.

Što je najvažnije, ovako možete dovršiti cijeli postupak osnivanja tvrtke i prijave na jednom mjestu. Bit će samo potrebno da odete kod javnog bilježnika kako biste provjerili zahtjev za prijavu u sudski registar i akt o osnivanju.

Koliko će vam trebati vremena i novaca za čitav postupak?

Ako se odlučite za osnivanje tvrtke u Hrvatskoj, to će vas koštati oko 900 eura; osim toga, potrebno je osigurati i dioničk kapital koji smo već spomenuli. Ako ispunite sve uvjete, u roku od mjesec dana ćete primiti rješenje o upisu u registar od strane trgovačkog suda.

Nakon upisa u sudski registar, osnivači tvrtke moraju izraditi pečat, a Državni zavod za statistiku će vam izdati obavijest o podjeli vaše tvrtke koju možete podići na šalteru jedne od državnih službi. Na temelju ove obavijesti, osnivači mogu otvoriti bankovni račun; prilikom otvaranja istog, potrebno je priložiti odluku o upisu u sudski registar, pečat i putovnicu.

Nakon svih spomenutih postupaka, tvrtka može započeti s nesmetanim poslovanjem, a u roku od 15 dana od početka rada potrebno je samo podnijeti zahtjev za uplatu mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, što možete uraditi u Zavodu za mirovinsko osiguranje ili Zavodu za zdravstveno osiguranje. Na kraju postupka, ne zaboravite prijaviti tvrtku poreznoj upravi radi upisa u registar poreznih obveznika.