Možete nam poslati tekst za prijevod putem naše internetske stranice, e-poštom, običnom poštom ili kontaktirajući nas osobno. Prihvatamo sve vrste dokumenata i fajlova, od kompjuterskih fajlova do papirnih dokumenata.