Prijevod sa sudskom verifikacijom vrši prevoditelj kojeg je imenovalo Ministarstvo pravde. Sudski prevoditelj garantuje da je prevedeni sadržaj identičan originalnom. Ovjereni prijevod vezuje se za original s konopcem. Prijevod također sadrži žig i potpis prevoditelja.